Simbolis Kino filmų žiūrovų amžiaus cenzo ženklų reikšmės ir pastabos Reikšmė

Įvairaus amžiaus žiūrovams
PASTABA. Šiuo žiūrovų amžiaus cenzo ženklu dažniausiai žymimi šeimai skirti kino filmai, tačiau „Forum Cinemas“ rekomenduoja nesivesti į taip pažymėtus filmus kūdikių ir vaikų iki 4 metų amžiaus, nes kino filmo garsas ir kino vaizdai gali išgąsdinti mažuosius žiūrovus.
 
Informacinė,
rekomenduojama

Žiūrovams nuo 7 metų
PASTABA. Šiuo žiūrovų amžiaus cenzo ženklu dažnai yra pažymėti ir šeimai skirti kino filmai, tačiau dėl tam tikrų kino filmo garsų, vaizdų, specialiųjų kino efektų ir smurto požymių, galinčių išgąsdinti jaunesnius nei 7 metų kino žiūrovus. Pagal LR Kino įstatymo Nr. IX-752 14 straipsnio pakeitimo įstatymą jaunesni kaip 7 metų žiūrovai į šiuo indeksu pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis. Jei pilnametis asmuo minėto žiūrovo nelydi, "Forum Cinemas" pasilieka teisę bilietų kasose ir prie salės durų prašyti žiūrovų pateikti asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą. Jaunesniems kaip 7 metų asmenims, be suaugusiųjų palydos, į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į salę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietus perka kiti pilnamečiai asmenys) negrąžinami. 

Ribojama,
draudžiama

 

Būtina turėti žiūrovo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.

Žiūrovams nuo 13 metų
PASTABA. Šiuo ribojamuoju žiūrovų amžiaus cenzo ženklu pažymėtame kino filme gali būti teminių elementų, dviprasmių epizodų ar atviresnių scenų, kurie gali daryti neigiamą poveikį jaunesnio žiūrovo psichikos sveikatai ir doroviniam vystymuisi.
Pagal LR Kino įstatymo Nr. IX-752 14 straipsnio pakeitimo įstatymą žiūrovai nuo 7 iki 13 metų į šiuo indeksu pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis. DĖMESIO! "Forum Cinemas" pasilieka teisę bilietų kasose ir prie salės durų prašyti žiūrovų pateikti asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą, jei kartu nėra pilnamečio lydinčio asmens. Be lydinčio pilnamečio asmens jaunesniems kaip 13 metų asmenims į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į salę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietus perka kiti pilnamečiai asmenys) negrąžinami.

Ribojama,
draudžiama


Būtina turėti žiūrovo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.

Žiūrovams nuo 16 metų

PASTABA. Šiuo ribojamuoju žiūrovų amžiaus cenzo ženklu pažymėtame kino filme gali būti siaubo, smurto, žiaurumo ar atviresnių erotinių scenų, kitų kino efektų ir elementų, kurie gali daryti neigiamą poveikį jaunesnio žiūrovo psichikos sveikatai ir doroviniam vystymuisi. DĖMESIO! „Forum Cinemas“ pasilieka teisę bilietų kasose ir prie salės durų prašyti žiūrovų pateikti asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą. Jaunesniems kaip 16 metų asmenims į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į salę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietus perka kiti pilnamečiai asmenys) negrąžinami.

Ribojama,
draudžiama

 

Būtina turėti žiūrovo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.

 

Suaugusiems žiūrovams nuo 18 metų

PASTABA. Šis dar griežčiau žiūrovus ribojantis amžiaus cenzo ženklas reiškia, kad kino filme gali būti dar daugiau ir atviresnių siaubo, smurto, prievartos, žiaurumo ar erotinių scenų, kitų kino efektų ir elementų, kuriuos žiūrėti leidžiama tik brandžioms asmenybėms, suaugusiems žiūrovams, nes matyti vaizdai gali daryti neigiamą įtaką nepilnamečių psichikos sveikatai ir doroviniam vystymuisi. DĖMESIO! „Forum Cinemas“ pasilieka teisę bilietų kasose ir prie salės durų prašyti žiūrovų pateikti asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą. Nepilnamečiams į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į salę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietus perka internetu arba kiti pilnamečiai asmenys) negrąžinami.

Ribojama,
draudžiama

 

Būtina turėti žiūrovo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.

 

Kino filmų žiūrovų amžiaus indeksus reglamentuoja Lietuvos Respublikos Kino įstatymas.  Filmų indeksavimo komisija prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos nustato kiekvieno kino filmo žiūrovų amžiaus indeksą. „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ nėra atsakinga už Valstybės įgaliotos institucijos suteiktą indeksą, bet tiesiogiai atsako už jo pažeidimus.

Esant įtarimams, kad žiūrovo, perkančio bilietus, amžius yra mažesnis nei reglamentuoja filmo indeksas, kasose ir prie salių durų prašysime pateikti asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą bei atsisakysime parduoti bilietą ir/ar įleisti į salę, kurioje rodomas filmas.

Dėkojame, kad padedate laikytis įstatymų. Nuoroda į Kino įstatymą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415955&p_query=&p_tr2=2

Nuoroda į Kino įstatymo pakeitimą dėl amžiaus cenzų: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470570

 

Perkant bilietus į N-7, N-13, N-16 ir N-18 žiūrovų amžiaus cenzu pažymėtus filmus, kasininkui ar kontrolieriui paprašius, būtina pateikti žiūrovo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą. Galima pateikti šiuos dokumentus: moksleivio pažymėjimą, studento pažymėjimą, pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą (svarbiausia, kad dokumente būtų žiūrovo nuotrauka ir gimimo data).