Bendrosios naudojimosi „Forum Cinemas“ interneto svetaine taisyklės ir privatumo politika

 1. Norėdami gauti naudingą informaciją apie kiną, renginius, akcijas,  bilietų kainas bei nuolaidas, pirkti kino bilietus ar kuponus arba rezervuoti vietas internetu, Jūs turite užsiregistruoti mūsų interneto svetainėje www.forumcinemas.lt.
 2. Registruojantis svetainėje Jums reikia susipažinti su Bendrosiomis naudojimosi „Forum Cinemas“ interneto svetaine taisyklėmis ir patvirtinti, kad su jomis susipažinote ir sutinkate.
 3. Vartotojai yra patys atsakingi už savo veiksmus, padarytus perkant kino bilietus ir kuponus šioje interneto svetainėje. Daugiau informacijos apie bilietų ir kuponų pirkimą ieškokite čia.
 4. Kai kuriems filmams nustatyti žiūrovų amžiaus apribojimai. Jei Jūs įsigijote bilietus į filmą, pažymėtą indeksu S (nuo 18 m.) arba N-16, tačiau esate jaunesnio amžiaus, į salę nebūsite įleistas, o pinigų už bilietus negrąžinsime. Kai filmas rodomas dviem formatais, būkite atidūs rinkdamiesi įprastinio formato (2D) arba 3D kino filmo seansą. Visada susipažinkite su pateikiama apie filmą informacija.
 5. Forum Cinemas“ neatsako už nesėkmingą pirkimo operaciją dėl Jūsų kompiuterio asmeninių nustatymų.
 6. Jei nepavyksta prisijungti prie mūsų interneto svetainės, atlikti mokėjimo už bilietus arba atlikę mokėjimą internetu negavote žinutės apie sėkmingą pirkimo operaciją, pirmiausia patikrinkite savo el. pašto brukalų (angl. spam) skyrelį, taip pat įsitikinkite, ar Jūsų kompiuterio ugniasienė (angl. firewall) ir antivirusinė įranga tiksliai suderinta ir leidžia prieigą prie „Forum Cinemas“ svetainės. Iškilus klausimams ar neaiškumams, visada galite kreiptis į „Forum Cinemas“ pagalbos tarnybą el. pašto adresu [email protected]
 7. „Forum Cinemas“ neatsako už vartotojo nuostolius, jei nuostoliai buvo patirti  neatsižvelgus į „Forum Cinemas“ rekomendacijas ar vartotojo įsipareigojimus arba nesusipažinus su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė vartotojui buvo suteikta, arba savaip jas interpretavus.
 8. Jei Jums kyla abejonių, ar teisingai supratote akcijų, nuolaidų, konkursų ar žaidimų taisykles, bilietų kainas, kino filmų seansų laiką ar kino teatro taisykles, visada galite kreiptis pagalbos į Forum Cinemas“ el. pašto adresu [email protected].
 9. „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ pasilieka teisę vienašališkai keisti taisykles iš anksto apie tai nepranešusi. Informacija apie pasikeitimus visada skelbiama www.forumcinemas.lt.

Privatumo politika

 1. „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ (juridinio asmens kodas 305222997, buveinės adresas Savanorių pr. 7, Vilnius) yra Asmens duomenų valdytojų valstybės registre įregistruotas asmens duomenų valdytojas, kuris renka ir naudoja asmens duomenis šioje privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
 2. Ši privatumo politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi „Forum Cinemas“ interneto svetainėje www.forumcinemas.lt teikiamomis paslaugomis.
 3. Naudodamiesi „Forum Cinemas“ interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs besąlygiškai sutinkate su šia privatumo politika. Jei nesutinkate su privatumo politikos sąlygomis, jūs neturite teisės naudotis interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis.
 4. Registruojantis svetainėje Jūs privalote užpildyti registracijos anketą bei pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, mobilaus telefono numerį.
 5. „Forum Cinemas“ netikrina Jūsų pateiktos informacijos. Jūs esate atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.
 6. Jūs turite teisę bet kuriuo momentu nevaržomai keisti registracijos duomenis, pildyti, panaikinti savo registraciją. Panaikinus registraciją, Jūs netenkate teisės naudotis interneto svetainėje www.forumcinemas.lt teikiamomis paslaugomis.
 7. Registruodamiesi interneto svetainėje privalote susikurti individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį). Už šių prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, ir kt.) esate atsakingi Jūs patys. „Forum Cinemas“ neatsako už neteisėtą naudojimąsi Jūsų vartotojo paskyra. Jei praradote prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti apie tai „Forum Cinemas“ administraciją el. laišku [email protected] arba pasikeisti prisijungimo duomenis čia.„Forum Cinemas“ neatsako už Jums ar tretiesiems asmenims padarytą žalą prisijungus prie vartotojo paskyros pasinaudojant Jūsų prisijungimo duomenimis.
 8. Užsiregistruodami interneto svetainėje Jūs kartu suteikiate „Forum Cinemas“ teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje privatumo politikoje nustatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis.
 9. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis „Forum Cinemas“ įgyvendins tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 10. Jūsų asmens duomenys bus naudojami, siekiant įvykdyti užsakymus dėl kino bilietų/kuponų pirkimo, vietų rezervavimo, suteikti galimybę dalyvauti „Forum Cinemas“ siūlomose lojalumo programose, suteikiant naudingą informaciją apie kiną, renginius, akcijas, bilietų kainas bei nuolaidas, kitus ypatingus pasiūlymus ar suteikti bet kokią kitą Jūsų pasirinktą informaciją bei siekiant tinkamai įvykdyti kitas interneto svetainėje teikiamas paslaugas.
 11. Jūsų atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos Nr., „Kino klubo“ nario kortelės Nr. ir kt.) naudojami siekiant tinkamai suteikti paslaugas ir įvykdyti sandorius interneto svetainėje, pristatyti Jūsų užsakytas prekes/paslaugas, išrašyti sąskaitas, pritaikyti nuolaidas ar lojalumo programas, kuriose Jūs norite ir pageidaujate dalyvauti.
 12. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Jūsų sutikimą, kuris išreiškiamas registracijos anketoje pažymint atitinkamą langelį. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, apie tai informuodami „Forum Cinemas“ administraciją el. paštu [email protected].
 13. Jūsų asmens duomenis turi teisę naudoti tik „Forum Cinemas“ ir bendrovės partneriai, su kuriais „Forum Cinemas“ bendradarbiauja, vykdant ir administruojant interneto svetainėje teikiamas paslaugas. Su trečiųjų asmenų, kuriuos „Forum Cinemas“ turi teisę pasitelkti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, sąrašu galima susipažinti Valstybinės asmens duomenų inspekcijos valdomame Asmens duomenų valdytojų valstybės registre adresu www.ada.lt. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti atskleisti valstybės valdžios institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.
 14. Jūs turite teisę bet kada, pateikęs prašymą „Forum Cinemas“ administracijai el. paštu [email protected], susipažinti su „Forum Cinemas“ tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ar šios privatumo politikos sąlygų.
 15. Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol jūsų paskyra yra aktyvi. Jeigu per 2 metus neprisijungiate prie savos paskyros, arba per 2 metus nieko nepirkote pasinaudodami su paskyra susieta kortele, paskyra yra panaikinama. 
 16.  „Forum Cinemas“ pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti privatumo politikos sąlygas. Pakeistos privatumo politikos sąlygos įsigalioja nuo jų paskelbimo „Forum Cinemas“ interneto svetainėje www.forumcinemas.lt dienos.“