N-16. Žiūrovams nuo 16 metų.
KP15: STUDENTIŠKOS LIETUVIŲ PREMJEROS.
KP15: LITHUANIAN PREMIERS. STUDENTS (2015)
Žanras: (none)
Sukurta: Lietuva
Platintojas: Kino pavasaris, VŠĮ
Kino teatruose nuo: 2015-03-19
Trukmė: 1h 33 min
Cenzas: N-16. Žiūrovams nuo 16 metų.

20-asis Tarptautinis kino festivalis KINO PAVASARIS 2015

STUDENTIŠKOS LIETUVIŲ PREMJEROS

LIETUVIŲ FILMAI. PREMJEROS, TRUMPAS KONKURSAS, Geriausio studentiško filmo konkursas

Mano gyvenimo žuvis

(The Fish of My Life)

Lietuva / Lithuania, 2014, 6 min.

Režisierius(-iai) / Director(s): Julius Sičiūnas

Kalba / Language: be dialogų / No Dialogue

Subtitrai / Subtitles: be titrų / No Subtitle

Scenarijaus autorius(-iai) / Screenwriter(s): Julius Sičiūnas

Pagrindiniai aktoriai / Principal Cast: Darius Miniotas, Edita Zizaitė

Operatorius(-iai) / Cinematographer(s): Julius Sičiūnas

Kompozitorius(-iai) / Music: Žilvinas Sebeika

Prodiuseris(-iai) / Producer(s): Dagnė Puodžiūnaitė

Kopijos tiekėjas / Print Source: LMTAAprašymas

Vieną kartą vidury laukų stovėjo troba, kurioje gyveno du senjorai. Seniai seniai jie stipriai vienas kitą mylėjo, tačiau ilgainiui jų gyvenimas pavirto nykiausia rutina.Synopsis

Once upon a time in the middle of nowhere there was a farmhouse. Two seniors lived there. Long, long ago they truly loved each other. Now their life is nothing but a routine.Režisierius

Julius Sičiūnas (gim. 1982 m. Anykščiuose, Lietuvoje).

2014 m. baigė operatoriaus studijas ir įgijo bakalauro laipsnį. Jis yra vienas perspektyviausių operatorių Lietuvoje, dirba kino ir reklamos industrijoje.

„Mano gyvenimo žuvis“ (2015, trumpametražis, „Kino pavasaris“).Director

Julius Sičiūnas (b. in 1982, Anykščiai, Lithuania).

Debuting as a director finished BA degree in cinematography in 2014. He is one of the most perspective cinematographers in Lithuania. Julius works at film industry and commercials.

"The Fish of My Life" (2015, short, "Kino pavasaris").

________________________________________

Tardytojas

(Interrogator)

Lietuva / Lithuania, 2014, 21 min.

Režisierius(-iai) / Director(s): Jurgis Matulevičius

Kalba / Language: lietuvių, rusų / Lithuanian, Russian

Subtitrai / Subtitles: anglų / English

Scenarijaus autorius(-iai) / Screenwriter(s): Jurgis Matulevičius, Vytautas Matulevičius

Pagrindiniai aktoriai / Principal Cast: Aleksas Kazanavičius

Operatorius(-iai) / Cinematographer(s): Narvydas Naujalis

Montažas / Editor(s): Gintarė Sokelytė

Kompozitorius(-iai) / Music: Elena Neniškytė

Prodiuseris(-iai) / Producer(s): Klementina Remeikaitė, Raimundas Kižys

Kopijos tiekėjas / Print Source: Film Jam

Aprašymas

Už sunkiai kontroliuojamų įtariamųjų skyrių – rašytojus, muzikantus ir kitus kūrėjus – atsakingas KGB darbuotojas repetuoja sučiuptojo tardymą. Jis leidžiasi į jo gyvenimo detales, gilinasi į jo asmenybę ir nejučia ima tapatintis su juo.Synopsis

A KGB officer is responsible for watching over and controlling opposers of the regime – writers, musicians and other artists. He is rehearsing one's interrogation. Through digging into his life, analyzing every detail of his personality, the officer starts to identify himself with the imaginary suspect.

Režisierius

Jurgis Matulevičius (gim. 1988 m. Maskvoje, Rusijoje).

2008–2009 m. studijavo istoriją Vilniaus universitete, bet 2010 m. įstojo į kino režisūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Šiuo metu dirba su vienu ryškiausių Lietuvos režisierių Šarūnu Bartu.

„Absurdo žmonės“ (2010, trumpametražis), „Anima Animus“ (2011, trumpametražis), „Auka“ (2012, trumpametražis, „Kino pavasaris“), „Tardytojas“ (2014, trumpametražis, „Kino pavasaris“).Director

Jurgis Matulevičius (b. in 1988, Moscow, Russia).

2008-2009 studied history at Vilnius University. 2010–2014 studied film directing studies in Lithuanian Academy of Music and Theatre. At the moment working with one of the most famous Lithuanian directors Sarunas Bartas."Absurd people" (2010, short), "Anima Animus" (2011, short),

"Victim" (2012, "Kino pavasaris"), "Interrogator" (2014, short, "Kino pavasaris").

________________________________________

Pakeleiviai

(Fellow Travelers)

Lietuva / Lithuania, 2015, 17 min.

Režisierius(-iai) / Director(s): Linas Mikuta

Kalba / Language: lietuvių / Lithuanian

Subtitrai / Subtitles: anglų / English

Scenarijaus autorius(-iai) / Screenwriter(s): Linas Mikuta

Operatorius(-iai) / Cinematographer(s): Linas Mikuta

Montažas / Editor(s): Linas Mikuta

Kompozitorius(-iai) / Music: Monika Sokaitė

Prodiuseris(-iai) / Producer(s): Eglė Burbaitė, Linas Mikuta

Kopijos tiekėjas / Print Source: Cloud ProductionAprašymas

Trys sušalę tranzuotojai, stovintys prie kelio gruodžio mėnesį, atskleidžia po nedidelę savo sielos kertelę vairuotojui, sutikusiam juos pavėžėti. Dalindamiesi istorijomis ir mintimis jie atveria savo gyvenimus, nors vienas kito nepažįsta ir galbūt niekada daugiau nesusitiks. Viskas, kas juos sieja, – tai ta pati mašina, tas pats vairuotojas ir tas pats kelias, kuriuo visi keliauja...Synopsis

In the middle of December, on a snowy and grim day, three frozen fellow travellers reveal hidden corners of their soul to a passing driver, who stops to give a ride. Their shared stories overlap in one's mind, even though they don't know each other and maybe will never meet. The only thing that connects them is the same car, the same driver and the road they are travelling.

Režisierius

Linas Mikuta (gim. 1980 m. Klaipėdoje, Lietuvoje).

2003 m. baigė teatro režisūros specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2005–2008 m. dirbo režisieriaus asistentu Lietuvos operos ir baleto teatre su tokiais režisieriais kaip Robertas Wilsonas, Anthonis Minghela, Eimuntas Nekrošius, Francesca Zambello. Nuo 2013 m. studijuoja vaizdo režisūrą magistrantūroje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

„Nevykęs scenarijus“ (2010, trumpametražis, „Kino pavasaris“), „Dzūkijos jautis“ (2013, dok. f., „Kino pavasaris“), „Pietūs Lipovkėje“ (2013, trumpametražis dok. f., „Kino pavasaris“), „Pakeleiviai“ (2015, trumpametražis dok. f., „Kino pavasaris“).Director

Linas Mikuta (b. in 1980, Klaipėda, Lithuania).

He finished bachelor degree in theatre directing in Lithuanian Academy of Music and Theatre. 2005–2008 he was working as a director assitent in Lithuanian National Opera and Ballet Theatre with such directors as Robert Wilson, Anthony Minghela, Eimuntas Nekrosius, Francesca Zambello. Since 2013 he is studying directing in Lithuanian Music and Theatre Academy, master degree.

"Failed Scenario" (2010, short, "Kino pavasaris"), "Dzukija‘s Bull" (2013, short doc. "Kino pavasaris"), "Dinner" (2013, short doc., "Kino pavasaris"), "Fellow Travellers" (2015, short doc., "Kino pavasaris").

________________________________________

Visagalis / Bejėgis

(Omnipotent / Impotent)

Lietuva / Lithuania, 2014, 9 min.

Režisierius(-iai) / Director(s): Šarūnas Rudys

Kalba / Language: lietuvių / Lithuanian

Subtitrai / Subtitles: anglų / English

Scenarijaus autorius(-iai) / Screenwriter(s): Šarūnas Rudys

Operatorius(-iai) / Cinematographer(s): Šarūnas Rudys

Montažas / Editor(s): Šarūnas Rudys

Prodiuseris(-iai) / Producer(s): Šarūnas Rudys

Kopijos tiekėjas / Print Source: Šarūnas Rudys

Aprašymas

Šeimoje įvykusi tragedija paskatina domino efekto atsiradimą. Tačiau istorija nėra paskatinta natūralių įvykių. Veikėjai yra visagalio istorijos pasakotojo marionetės. Visagalio, bet bejėgio.Synopsis

Family tragedy starts a domino effect. Story is affected – unnatural. The personages are only puppets to omnipotent storyteller. He is omnipotent, but impotent.Režisierius

Šarūnas Rudys (gim. Kusiuose, Lietuvoje).

2014 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, fotografijos ir medijos menų specialybę. Kuria vizualinio, naratyvinio turinio darbus.

„Visagalis / Bejėgis“ (2014, trumpametražis, „Kino pavasaris“).Director

Šarūnas Rudys (b. in Kusiai, Lithuania).

Graduated Vilnius Academy of Arts, Photography and Media bachelor. He's still creating visual and narrative content.

"Omnipotent / Impotent" (2014, trumpametražis, "Kino pavasaris").

________________________________________

Džekis

(Jackie)

Lietuva / Lithuania, 2015, 22 min.

Režisierius(-iai) / Director(s): Giedrius Tamoševičius

Kalba / Language: lietuvių / Lithuanian

Subtitrai / Subtitles: anglų / English

Scenarijaus autorius(-iai) / Screenwriter(s): Giedrius Tamoševičius, Gailė Garnelytė, Tomas Daučiūnas

Pagrindiniai aktoriai / Principal Cast: Dainius Jankauskas, Barbora Daugirdaitė, Miglė Polikevičiūtė

Operatorius(-iai) / Cinematographer(s): Gediminas Venckus

Montažas / Editor(s): Giedrius Tamoševičius

Kompozitorius(-iai) / Music: Golden Parazyth

Prodiuseris(-iai) / Producer(s): Giedrė Burokaitė

Pardavimo agentas / International Sales Agent: Adastra Films

Kopijos tiekėjas / Print Source: LMTAAprašymas

Tomas dėl įkalinimo pusę metų negalėjo matytis su dukra Urte. Dabar jam apribotos tėvystės teisės. Tuo pasirūpino jo buvusi žmona Asta. Vienintelis pas Tomą likęs „senų gerų laikų“ liudininkas – nutrintas žaisliukas Džekis. Jis ir suteikia vilties vėl atrasti į dukros širdį vedantį kelią, kurį užtverti stengiasi Asta ir vaiko teisių apsaugos įstaiga.Synopsis

Tom's parental rights are restricted. He can see his daughter Urte only in child protection agency’s office in the presence of agency’s supervisor and his ex-wife. Tom still has Urte’s beloved toy Jackie, but can’t come to terms with the situation and decides to kidnap his daughter.Režisierius

Giedrius Tamoševičius (gim. 1980 m. Lietuvoje).

2004 m. įstojo į Vilniaus universitetą ir įgijo informatikos bakalauro diplomą. Nuo 2010 m. studijuoja vaizdo režisūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Pastaruosius dvejus metus intensyviai kuria trumpametražius filmus.

„Pasikėsinimas“ (2011, trumpametražis, „ Kino pavasaris“), „Sugrįžtant“ (2012, trumpametražis, „Kino pavasaris“), „Niekada nežinai“ (2014, trumpametražis, „Kino pavasaris“), „Džekis“ (2015, trumpametražis, „Kino pavasaris“).Director

Giedrius Tamoševičius (b. in 1980, Lithuania).

In 2004 he graduated from Vilnius University with BA in Informatics and is currently pursuing studies in TV and Film Directing in Lithuanian Academy of Music and Theater.

"An Attempt" (2011, short, "Kino pavasaris"), "One Day I Will Return" (2012, short, "Kino pavasaris"), "You Never Know" (2014, short, "Kino pavasaris"), "Jackie" (2015, short, "Kino pavasaris").

________________________________________

After Rave

Lietuva / Lithuania, 2014, 20 min.

Režisierius(-iai) / Director(s): Kamilė Milašiūtė

Kalba / Language: lietuvių / Lithuanian

Subtitrai / Subtitles: anglų / English

Scenarijaus autorius(-iai) / Screenwriter(s): Marija Kavtaradzė, Kamilė Milašiūtė

Pagrindiniai aktoriai / Principal Cast: Milda Noreikaitė, Adelė Šuminskaitė, Kęstutis Cicėnas, Karolis Vilkas, Gabija Ryškuvienė

Operatorius(-iai) / Cinematographer(s): Vytautas Katkus

Montažas / Editor(s): Armas Rudaitis, Kamilė Milašiūtė

Kompozitorius(-iai) / Music: Dominykas Digimas, Edmundas Seilius

Prodiuseris(-iai) / Producer(s): Kristina Ramanauskaitė, Rūta Petronytė, Vitalijus Gylys

Pardavimo agentas / International Sales Agent: Revoliucijos Idėja

Kopijos tiekėjas / Print Source: Revoliucijos IdėjaAprašymas

Milda vakarą planuoja praleisti su draugais, tačiau jos planus pakeičia skaudi žinia apie senelio mirtį. Iš pradžių Milda priima lengviausią sprendimą, bet vėliau paaiškėja, kad tai tampa nepakeliamu skausmu.Synopsis

Milda is planning on going out with friends. Her plans should be changed by news of paintful loss. At first sight, the decisions Milda is taken seem to be easy but step by step they become unbearable.Režisierė

Kamilė Milašiūtė (gim. 1990 m. Vilniuje, Lietuvoje).

Režisierė, studijavo teatro vadybą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir dirbo įvairiuose teatro projektuose Lietuvoje ir Portugalijoje. Po metų įstojo į vaizdo režisūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, dabar tęsia magistro studijas pirmame kurse. Organizuoja vaikų kino stovyklas, būrelius ir dirba su žmonėmis, turinčiais negalią.

„Mano šeima yra graži“ (2012, trumpametražis dok. f.), „Kingas“ (2013, trumpametražis), „After Rave“ (2014, trumpametražis, „Kino pavasaris“).Director

Kamilė Milašiūte (b. in 1990 in Vilnius, Lithuania).

After graduating high school she studied theater management in Lithuania Academy of Music and Theater and worked at alternative street theater festivals in Lithuania and Portugal. Now she is studying Masters in Film Directing. Kamilė is also organizing projects for people with mental and physical disabilities.

"My Family is Beautiful" (2012, short doc.), "Kingas" (2013, short), "After Rave" (2014, short, "Kino pavasaris").