Šių e-kuponų laikinai įsigyti negalima. Atsiprašome už nepatogumus.

Bendrosios taisyklės

 • Šį kuponą pateikite kino bare prieš mokėdami už pasirinktus skanumynus.
 • Baro kuponai į pinigus nekeičiami.
 • Kuponai galioja 180 dienų (imtinai) nuo pirkimo dienos.
 • Kuponas galioja visoms baro prekėms, primokant reikiamą kainos skirtumą.
 • Baro kuponai galioja iki ant jų nurodytos datos. Baro kuponai, kurių galiojimo data yra pasibaigusi, į baro prekes nekeičiami ir nekompensuojami.  
 • Už informacijos saugumą atsako asmuo, įsigijęs baro kuponų.
 • Panaudoti kuponai nekompensuojami.
 • Nepanaudotas kupono vertės likutis nekompensuojamas.
 • Negaliojantys, pamesti ir sugadinti (pažeistas brūkšninis kodas, serijos numeris) kuponai nekompensuojami, jų galiojimas nepratęsiamas.  
 • Kuponai nekeičiami į kitus kuponus ir negrąžinami.
 • Kilus nesklandumams dėl apmokėjimo, prašome kreiptis į „Forum Cinemas“ el. paštu [email protected].